Privacy Statement

Security Risk Watch is een coöperatie, waarbij zelfstandige Security Professionals werkzaam zijn als leden van de coöperatie. Via onze website kunt u informatie opvragen over onze dienstverlening of om uw interesse te delen of om deel uit te maken van onze organisatie. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij bijvoorbeeld gegevens over je energieverbruik pas wanneer jij je inschrijft voor het energiecollectief.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • cv
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • gegevens over je apparatuur, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumbericht, een klacht of een bericht in het contactformulier
 • leeftijd
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van jou.

Doeleinden

Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om je vraag over onze dienstverlening te verwerken.
 • Om je vraag over lidmaatschap van onze coöperatie te verwerken.
 • Om je sollicitatie te verwerken.
 • Om je klacht te verwerken.
 • Om je te benaderen over je klacht.
 • Om jou te communiceren elektronische nieuwsbrieven en/of post toe te sturen.
 • Om onze websites te verbeteren.

Back-up van (persoons)gegevens

Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht jouw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde informatie. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het versturen van de nieuwsbrieven of het aanleveren van de gevraagde informatie.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, sluiten wij met deze derde partij een verwerkersovereenkomst af, waarin wij aangeven dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gebruik voor marketingdoeleinden

Wanneer we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kun je je daar altijd weer voor uitschrijven. Je kunt je gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief.

Cookies

Bij het verzamelen van je gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 6 maanden. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 6 maanden nadat je lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Als we samen een traject zijn gestart voor een lidmaatschap, zullen we jouw gegevens:

 • of opnemen in onze personeelsgegevens bij opname als aspirant lid
 • of binnen 2 weken na beëindiging van het traject om lid te worden vernietigen.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.